cv

Menované

(súbory diel, výstavné projekty, kulminačné body)

Pred východnou stenou

Sýtenie prázdna

S dychom po korení

O kľaknutie menší od seba

Prítulky a útočiská

Spytovať chlieb

13              

Honba za láskou je sokolí lov vo výškach

Zametené (nehybní v nehybnom)

Bezmenné

(jednotlivosti, zárodky)